29 Bình luận
  • vietnamnet_ict
    Tầm này ở cấp địa phương mà nghĩ là bịt miệng được nhân dân và truyền thông thì là hơi bị ảo tưởng sức mạnh đấy.
  • TanNg
    @babyskill Nhầm rồi đó, giờ kể cả chửi THP cũng khó
Website liên kết