4 Bình luận
 • Wolfrain
  Chọn TQ vì chắc chắc 30k$ còn lại sẽ vào túi mình một phần.
 • hoangnda
  giống như các công trình khác thôi mờ, Nhật hay Đức nói 100.000 là nó sẽ dùng (gần hết) số tiền đó để làm thật, còn TQ nói 70.000 thì nó lại quả cho 35.000 roài
 • tancodien
  Một lần không tốn bốn lần không xong
 • tancodien
  Một lần không tốn bốn lần không xong
 • Wolfrain
  Chọn TQ vì chắc chắc 30k$ còn lại sẽ vào túi mình một phần.
 • hoangnda
  giống như các công trình khác thôi mờ, Nhật hay Đức nói 100.000 là nó sẽ dùng (gần hết) số tiền đó để làm thật, còn TQ nói 70.000 thì nó lại quả cho 35.000 roài
 • babyskill
  Hi vọng đường này xuống cấp trước khi sử dụng tránh gây tai nạn cho dân.
 • Bình luận này đã bị ẩn bởi BQT LinkHay
Website liên kết