1 Bình luận
  • kekin
    Mới chơi thử trên Android. Khó điên cuồng nhưng không thấy vui như hồi thử Flappy lần đầu.
Website liên kết