5 Bình luận
  • Jingjing
    "Người lên ngựa, kẻ chia bào". Nó chửi ta là Thúc Sinh đó, bọn phản động
Website liên kết