3 Bình luận
  • MaiLan_MaiLan
    Chính họ chăng?
  • vntourvietnam
    Người Nhật Bản luôn khiến chugn1 ta khâm phục. Sony chính là biểu tượng đó. Từ thời hình thành chỉ là một Công Ty rất nhỏ. Và để trở thành lớn mạnh như bây giờ có lẽ họ đã trải qua rất nhiều trở ngại. Hi vọng đây cũng là 1 trở ngại. Đừng mất bóng Sony giống như cái cách của Nokia
  • peganodev
    Đến nay thì những sản phẩm của sony luôn có công nghệ, giá trị sử dụng rất cao, những ai đã dùng qua chắc chắn sẽ cảm nhận được điều đó. Samsung hiện đang phát triển rất nhanh chóng nhưng mình vẫn có ấn tượng với Sony hơn.
Website liên kết