10 Bình luận
 • TanNg
  Cùng một sự kiện, nhưng bài học với tây nhợn là sự công bằng cần được mang lại cho tất cả mọi người. Còn với Việt Nam thì lại nên học bài học khác. Nên nhìn vào đó và hiểu là nghèo thì không ai thèm quan tâm và đoái hoài tới mình đâu. Việt Nam đang rất nghèo, nếu nhìn vào đó và biết nhục thì còn thoát ra được, còn đã nghèo, hèn mà nhìn vào đó và gào thét đòi hỏi công bằng thì sẽ còn nghèo rất lâu.
 • Baltimo
  @TanNg chuẩn, trong đó mỗi cá nhân chúng ta phải nỗ lực làm giàu để cùng góp phần đưa đất nước thoát nghèo và thịnh vượng.
  P/s : Nhà còn tiền không, bơm em vay vài chục củ làm ăn. Thành đạt em gửi.
 • TanNg
  Cùng một sự kiện, nhưng bài học với tây nhợn là sự công bằng cần được mang lại cho tất cả mọi người. Còn với Việt Nam thì lại nên học bài học khác. Nên nhìn vào đó và hiểu là nghèo thì không ai thèm quan tâm và đoái hoài tới mình đâu. Việt Nam đang rất nghèo, nếu nhìn vào đó và biết nhục thì còn thoát ra được, còn đã nghèo, hèn mà nhìn vào đó và gào thét đòi hỏi công bằng thì sẽ còn nghèo rất lâu.
 • meofi
  Độc giả như đàn vịt. Truyền thông lùa đi đâu thì đi quoác quoác đi theo hướng đấy.
Website liên kết