3 Bình luận
 • ib7ue
  @soitrang trừ khi bị tắc luôn chứ nếu tất cả có văn hóa và ý thức chung thì vẫn có thể chừa đường được cho xe cứu thương. Nhiều người không chịu nép vào lề từ xa mà vẫn cố chạy, đến khi gặp đèn đỏ thì đùn 1 cục ở đó và làm chậm xe cứu thương (như trong bài này nó còn quay lại chửi nữa). Khi mình đang dừng đèn đỏ mà có xe tới thì mình vẫn cố gắng tránh về 1 bên bằng cách chạy lên 1 chút lấn qua vạch cho người đi bộ.
 • soitrang
  Đang giờ tan tầm có muốn nhường cũng chẳng có cách nào.
  • ib7ue
   @soitrang trừ khi bị tắc luôn chứ nếu tất cả có văn hóa và ý thức chung thì vẫn có thể chừa đường được cho xe cứu thương. Nhiều người không chịu nép vào lề từ xa mà vẫn cố chạy, đến khi gặp đèn đỏ thì đùn 1 cục ở đó và làm chậm xe cứu thương (như trong bài này nó còn quay lại chửi nữa). Khi mình đang dừng đèn đỏ mà có xe tới thì mình vẫn cố gắng tránh về 1 bên bằng cách chạy lên 1 chút lấn qua vạch cho người đi bộ.
 • meofi
  Có khi làm quay thêm mấy cái video phạt nguội rồi đưa lên báo cho nhiều người biết.
Website liên kết