1 Bình luận
  • Ice
    Đầu tiên và quan trọng nhất
    Không hề có chuyện Lãn Công. VNA đã nói sai sự thật. 117 người nghỉ ốm trong thời gian cao điểm khoảng 2 tuần gần Noel và Tết Tây đa phần là phi công nước ngoài
Website liên kết