4 Bình luận
  • Baltimo
    Gạch đá mà làm gì...Duy chỉ có điều, thằng ku thớt tuổi đời còn trẻ, lại chưa vợ nhưng dạo này anh thấy hay gửi link tang tóc, đau thương en sâu on.Tuỳ...Nhưng cũng nên " ấy" đi một tý...Đời còn nhiều niềm vui.
  • hieuxyzbmt
    trách ai? GD thiếu và yếu do ai? Hỏi ông bộ trưởng ấy! Hình như ông đang loay hoay với việc đổi mới cách dạy và học và thay mấy quyển sách giáo khoa. (Thử sai, sai thử)
Website liên kết