4 Bình luận
 • Susukem
  Thế thì do ai, hay do thời tiết
 • Tyfoon
  Do thằng "Cơ chế"
 • HuyThai
  nghe nói là do VNA muốn phi công tăng giờ làm nhưng không tăng lương hay phụ cấp, trong khi trả lương phi công ngoại cao hơn
 • mrhungmax
  VNE có phi công nội ah ? Hồi giờ đi VNE , chưa bao h nghe thông báo cơ trưởng lẫn cơ phó tên Việt
Website liên kết