6 Bình luận
 • TKM
  Vãi cả tên kênh, nhìn từ ngoài trang chủ chỉ thấy "Ngược xuôi xuôi"
 • meofi
  Cái nhìn lý trí người làm quản lý không vượt qua nổi cái cảm giác cá nhân của từng người dân!
  Khi vẫn có điều kiện đảm bảo được cuộc sống tối thiểu, nên không muốn vào là điều dễ hiểu. Khi những nhu cầu bản năng tối thiểu của con người còn chưa được thỏa mãn thì họ sẽ chẳng mưu cầu đến những nhu cầu xa hơn đâu.
  Trường hợp thứ 2, còn bà, còn mẹ, còn nuôi đươc, trông nom được, đơn giản không phải là đối tượng của các trung tâm trên.
 • gaivietxinh
  Linkhay có tên kênh này hả ta
Website liên kết