2 Bình luận
  • vannamvu

    Giờ chả ai hô hào ủng hộ quyên góp gì nhể: thủy tinh với hào linh hay nghị sĩ đâu

  • dangquang1020

    Là do năm nay chuẩn bị phòng chống tốt hơn hay sao nhỉ, mình ko theo dõi thông tin nhưng có vẻ từ đầu năm nay chưa có cơn bão nào lớn như năm ngoái.

Website liên kết