1 Bình luận
  • pincono

    "chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân tạm thời không ra vào khu chung cu mini này, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và kiểm tra về vấn đề phòng cháy chữa cháy"


    nói nghe đơn giản vãi. Thế ng ta đi ra gầm cầu ở à, kiểm tra thì mấy tuần thì xong. Hay cứ cấm cho hết trách nhiệm

  • pincono

    "chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân tạm thời không ra vào khu chung cu mini này, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân và kiểm tra về vấn đề phòng cháy chữa cháy"


    nói nghe đơn giản vãi. Thế ng ta đi ra gầm cầu ở à, kiểm tra thì mấy tuần thì xong. Hay cứ cấm cho hết trách nhiệm

Website liên kết