2 Bình luận
  • SuperSliver

    Cảm giác khói nhìn giả giả, hiền hiền, đợt nhà máy bên em thực tập cái này, CS PCCC họ đốt bằng chất gì ấy, lửa cháy cao, khói đen sì như khói thật, khó thở, mịt mù cả xưởng, cảm giác như cháy thật tới nơi, rất thực tế.

  • truongthanh23

    Tít thiếu chữ diễn tập nhé anh em

Website liên kết