2 Bình luận
  • langtu_bidien

    Mạnh hơn không có nghĩa là tấn công bên phòng thủ dễ dàng khi nó đã có chuẩn bị kỹ. Đến Nga đánh bất ngờ mà còn mới chớm tới Kiev đã bị đánh cho vỡ đầu lui quân về giữ 4 tỉnh thì Uka đánh được đến thế là bth. Xác định giờ chuyển sang chiến tranh tiêu hao rồi.

  • 247az

    Nga rải mìn như rải trấu thế thì đánh nhanh thế nào được.

Website liên kết