1 Bình luận
  • SamSam

    Trong giải ngân hà của chúng ta, chưa từng xuất hiện giống loài nào đạt văn minh cấp ngân hà sau hàng tỉ năm. Nghĩa là có một rào cản nào đó, khiến các giống loài thông minh sẽ tự diệt vong trước khi đạt đến nền văn minh cấp thiên hà. Hoặc loài người trên Trái Đất của chúng là là đầu tiên và đặc biệt, vượt qua rào cản lớn cấp vi khuẩn lên con người. Còn các sự sống từng có khác chỉ đến lvl vi khuẩn là hẹo.

Website liên kết