2 Bình luận
  • tuannguyenvt

    Hôm rồi trận iran-VN bố tôi còn ngồi coi stream game trên dthoai mà tưởng đài truyền hình trực tiếp. Hết trận mới hay. Cayyyy

  • lightrain

    Khả năng clip được thực hiện từ studio bên kia biên giới và lãnh đạo, nhân dân bên đó đang ăn mừng vì đã cho đối thủ ăn thịt lừa

Website liên kết