1 Bình luận
  • triumf

    Cấm công chức là những nhân viên làm tại các UBND phường/xã hay Quận huyện thôi, là bộ máy hành chính, còn dân làm cho doanh nghiệp làm kinh doanh tự do đâu có cấm

Website liên kết