2 Bình luận
  • vcd2403

    Ko lên đến 100 đâu, nhưng giá xăng sẽ tăng chóng mặt! Nn buộc phải hạ tỷ giá đô xuống để níu cpi! Nhưng trên cơ bản là tình hình rất căng thẳng!

    • contranos

      @vcd2403 thêm ure tăng làm phân bón tăng, giá gạo tăng nữa thì đè CPI khó nha. Mà thôi trước mắt xe điện vui rồi

Website liên kết