2 Bình luận
  • hangnun
    Nhìn đâu cũng thấy thứ để học. Quan trọng là mình có tinh thần học hỏi hay ko.
  • huongha
    "1 vị khách đến lần thứ 2 anh phải mà anh ko nhớ tên họ, anh phải nói "xin lỗi, tôi không nhớ tên ông" (cho họ biết anh biết họ đã từng đến đây), lần thư 3 anh phải gọi được tên họ, lần thứ 4 anh phải nhớ lần trc họ ăn gì." --> cái khó là mới đến lần thứ 2, nhân viên đã nhảy job mất tiêi rùi.
Website liên kết