2 Bình luận
  • SuperSliver

    Với khán giả bóng đá toxic và ít có chuyên môn như VN thì tốt nhất là bớt xem được lứa trẻ nào là tốt lứa đó, đỡ bị sức ép thành tích, đỡ bị ép chín non như lứa 1 HAGL.

    • tieutung

      @SuperSliver Hài nhỉ HAGL ép chín sớm không phải tại ô Đức ảo tưởng mà là tại khán giả à? Công thì của a hết, tội lại tại hlv online? Khôn thế quê tôi đầy

Website liên kết