2 Bình luận
  • shinichi_kuto

    A7 về lại MU là nước đi sai lầm cho cả 2.

  • haiyannotme

    anh 7 sau khi rời real thì chỉ có sang mấy giải thấp hơn hành gà sang đội nào ở top 5 cũng thất bại, yêu cầu về vệ tinh chất lượng khó đáp ứng quá

Website liên kết