1 Bình luận
  • kekin

    19-20 đang tuổi hùng hục thì dùng gậy đâm nhau cho đến khi thân tàn lực kiệt đi, sao lại dùng dao thế kia? Ôi…

Website liên kết