1 Bình luận
  • bi_tun

    về cơ bản là nên đổi chủ thôi. Đá đấm thế này thì chắc từ giờ khỏi xem MU luôn.

Website liên kết