4 Bình luận
  • bi_tun

    @wasamala có nên tính mở các bãi trông giữ và có cả hệ thống sạc cho xe điện. Tất nhiên là phải đảm bảo an toàn tối đa.

  • mrthnhan

    Các ông tăng cường thì được chứ cấm thế này càng nguy hiểm, lý do vì dân giờ người ta đưa hẳn lên nhà cắm sạc

  • tfmn00

    tại sao k kêu gọi chung cư mua bình chữa cháy cho xe sạc pin

Website liên kết