2 Bình luận
  • KaZaT

    Nghĩa là chuỗi đó giỏi hơn Starbucks 16 lần? Ok

  • mindc

    Chi phí đầu vào cao dẫn đến giá của starbucks chưa bao h là rẻ, ngay tại thị trường VN đã chứng minh rồi; Chưa bàn đến chất lượng cafe

Website liên kết