4 Bình luận
  • PhimChieuRap
    Hoặc viết bình luận ngay tại đây
  • PhimChieuRap
    Về tư tưởng và tầm ảnh hưởng, "Avatar" hay thậm chí cả "Harry Potter" còn lâu mới so bì được với "Chiến tranh giữa các vì sao".
Website liên kết