3 Bình luận
  • occi

    Thày dạy không thiêng thì phải cầu thày khác

  • duongns84

    Thực hiện quy định trong sân thi không nghiêm thôi, cái này thì phải hỏi trường tổ chức thi chứ liên quan gì đến thầy dạy?

  • phanvanhau11

    Mười năm trước em thi bằng C. Bài lùi chuồng thầy dậy là nhìn gương chiếu hậu thấy cái chai C2 thì hết lái nhé. Mà ko hiểu sao tới khi mình thi gió nó thổi bay bố đâu mất. May mà vẫn đỗ . Sau mới biết ko cho mấy ông trường lái 5 chục thì " gió " nó thổi bay hết .

Website liên kết