1 Bình luận
  • NAD

    Cảm giác việc này chỉ để làm dịu dư luận, chứ phải bắt một mớ cho vào lò mới làm hài lòng dân đc

Website liên kết