1 Bình luận
  • kekin

    Mời xem case thực tế của 1 dev xịn sử dụng chatGPT.


    TL;DR: ChatGPT đã làm tao ngạc nhiên. Chúng tao đã cùng nhau xây dựng một chương trình desktop phức tạp. Nó sử dụng mã hóa VPN an toàn, hiển thị trạng thái, báo cáo thống kê, kết nối với dịch vụ của bên thứ ba và chạy trên Linux Desktop như một ứng dụng Qt5 Applet. Nó hoạt động rất tốt và mở ra vô số cơ hội mới cho dev trong tương lai.

Website liên kết