1 Bình luận
  • quocna1

    2 năm thì là báo động chứ cảnh báo gì.

    2 năm chả kịp xây 1 cái gì cả, chỉ có nước đi mua điện thừa của ng ta mới kịp, mà điện thừa thì nó sẽ ưu tiên cho bản thân trc, điện còn thiếu lấy gì mà đi bán,

Website liên kết