3 Bình luận
  • CONGTM09

    Ngạo nghễ

  • ball

    Điều đó chứng tỏ nước mình quá giàu voi công nghiệp hiện đại, nông nghiệp chất lượng cao, cntt 4.0 đang hướng đến nền kinh tế số xh số. Không mấy nữa hàn xẻng hay bọn xinh phải theo đuôi mình.

  • 3rd_guy

    Ơn Đẻng

Website liên kết