4 Bình luận
  • kekin

    Mình đang ở Sing. Ở Sing này chung cư rất nhiều. Nếu bạn nhìn thẳng sang nhà người khác là bạn bị phạt tiền, thậm chí đi tù.


    Trường hợp này là bà ngắm trym bị phạt tiền và đi tù trước nhé, ở đó mà than với chả gào.

Website liên kết