2 Bình luận
  • uongdichahaha

    Mấy anh thợ bảo bên nước họ bị bắt buộc kiểm định sau khi xe được bảo dưỡng, sửa chữa, rồi mới được lưu hành. Góc nhìn của họ là vì an toàn cho người lái.

    Mình thì độ chế tùm lum. Đến kiểm định tháo ra. Xưa ông anh mình cũng độ đèn, đang chạy xe khói bốc mù mịt.

  • taihai

    Xong rồi tất cả vào lò thì lấy đâu ra chỗ chứa?

Website liên kết