12 Bình luận
  • 5amset

    @musk Trẻ em cũng được chứ sao bác ?! Kênh bạn này nội dung, định hướng cũng tích cực ... Vẫn tốt hơn việc Trẻ em theo dõi các Youtuber/ Toptopcer bẩn (mà dạng này thì nhiều vô số kể ở VN) ...

Website liên kết