2 Bình luận
  • vn_forest

    Phải đưa đến trung tâm đào tạo đua xe. Với tuổi đó, hình hài đó mà lái rất ngọt.

    Hơn bao nhiêu ông (không kể bà) trong Linkhay học mấy tháng trầy trật, ra đường là nỗi khiếp sợ cho người ta!

  • captain_vn

    Tay đua tương lai

Website liên kết