1 Bình luận
  • boegg

    Công ty em gần tuần nay toàn về sớm, công nhân đi làm toàn được nửa buổi là về trong khi bình thường sản xuất 24/24. Máy móc thì điện dừng đột ngột toàn bị đâm vs hỏng, chán

Website liên kết