1 Bình luận
  • vcd2403

    Có lẽ đây sẽ là ấn định cho hành lang vận chuyển dầu sang Asia - liên minh quân sự hàng hải mới đc thành lập?

Website liên kết