1 Bình luận
  • tyon

    rảnh! rồi sẽ có số điện thoại định danh, số nhà định danh... cái gì có số thì định danh hết luôn cả vé số

Website liên kết