1 Bình luận
  • vnsm

    Thời bây giờ mà còn thì Ucraina đủ lực vô tư bảo vệ đất nước, cơ bản là đạn còn đủ hay không mà thôi!

Website liên kết