3 Bình luận
  • vnsm

    Từ "chính nghĩa giải phóng phát xít", nước Nga dưới thời ông V. Putin trở thành tên xâm lược và ăn cướp!

  • tuannguyenvt

    đánh trận lớn rồi lùa dân ukraine vào sát Hungary làm dải gaza ver2.

  • 247az

    Mục đích cuối cùng của "phi phát xít" hóa đấy.

Website liên kết