1 Bình luận
  • nhatcitizen

    Tít phụ chả liên quan gì. Sản lương cao hơn lượng bán ra thì kết quả vẫn là tồn dư và ế ở một chỗ nào đó thôi. Trung bình 1 gốc thì thu được khoảng 150 ký trở lên, như nhà mình hơn 1000 gốc thì thu hơn 150 tấn, tính tỷ lệ thương lái chọn lọc 80% thì cũng được 120 tấn. Mà cả làng, cả xã, cả huyện cùng trồng thì nhân lên ra con số rất khủng rồi

Website liên kết