1 Bình luận
  • vnsm

    Quê Bình Định tui đó! , đúng là nói cho có tên, phát biểu cho có lệ! Mà tui nhớ là tui đâu có bỏ phiếu cho vị đại biểu này

Website liên kết