1 Bình luận
  • bi_tun

    Một số bạn suốt ngày lên mạng xh khoe mình đọc nhiều sách và nghĩ mình nhiều tri thức nhưng về cơ bản tư duy của các bạn phải đúng đắn và văn minh mới có thể tiếp thu được những kiến thức hay trong sách vở. Ngoài ra sau khi đọc sách thì các bạn phải thực hành, nghĩa là biến các kiến thức tiếp thu được thành những hành động có ích cho gia đình, xã hội và bản thân. Đừng biến mình thành mọt sách và ngày nào cũng thở ra những câu nói vô nghĩa, rỗng tuếch. Chán lắm!

Website liên kết