23 Bình luận
  • nam_kha

    @BinhNQ84 À, thấy gu của tụi Tây thích rám nắng khỏe mạnh. Chỉ người châu Á mới thích da trắng

Website liên kết