1 Bình luận
  • henryford

    ở VN cung có nhiều trường hợp chết vì nhỏ răng số 8, nên vào viện chụp chiếu, rồi nhổ cho yên tâm

Website liên kết