4 Bình luận
  • vcd2403

    má, ko giúp sớm chút! đến lúc sắp tạch rồi mới chịu giúp! chán!

  • maxbale

    Đúng rồi, muốn vắt sữa bò ấy phải nuôi, phải vứt cỏ cho nó. Bẻ đũa bẻ từng chiếc, sau Nga là Trung Quốc, Ấn Độ... lúc đó đường rộng rồi. Tiếc là thế giới ngoài lũ nail, /// thì cũng không phải đều là ngu cả.

Website liên kết