32 Bình luận
  • KiuPit

    @TungLamSG bà Hằng này chết vì bóc phốt hấp tấp ,sồn sồn quá gây phản cảm ngược và bất an cho các tủ lạnh nên phải dập ngay trong trứng.

    Chứ nếu bóc từ từ , bóc khéo , bóc điềm đạm thì có khi giờ có khi lại thành "người tiếp lửa" vào lò và tượng đài bất khuất ấy chứ

Website liên kết