1 Bình luận
  • 247az

    Mù mờ thông tin, chỉ nghe tin một chiều và chỉ xung quanh toàn bọn nịnh thần nên trở nên ảo tưởng chăng?

Website liên kết