1 Bình luận
  • manhnx

    Vụ này hay phết, ông chủ nhà tổ chức lại không cho đội tuyển tham dự nhập cảnh thì thôi, bọn tôi đi tổ chức nơi khác.

Website liên kết